Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij VDI Outdoor!

VDI Outdoor conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden van Stichting WebwinkelKeur. Kijk voor meer informatie op: https://www.webwinkelkeur.nl. 

 

Cookies

Om het online winkelen zo makkelijk mogelijk voor u te maken, maken wij gebruik van cookies. We vertellen u er graag wat meer over.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze webwinkel op uw computer geplaatst worden. Hierdoor kunt u makkelijker en sneller inloggen en kunnen we u de meest interessante en relevante informatie tonen. Cookies zijn onschadelijk en u ondervind er geen hinder van. Integendeel. Ze maken het online winkelen een stuk eenvoudiger.

Als u niet van cookies houdt kunt u er voor kiezen om deze uit te schakelen. Hou er rekening mee dat de website dan niet optimaal werkt.

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vdi-outdoor.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door VDI Outdoor. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VDI Outdoor is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij VDI Outdoor.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met VDI Outdoor te mogen claimen of te veronderstellen.

VDI Outdoor streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. VDI Outdoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Gebruik producten

Het gebruik van producten aangekocht via VDI Outdoor geschied geheel op eigen risico. VDI Outdoor kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade en of letsel aangebracht door of met producten door VDI Outdoor geleverd.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van VDI Outdoor op deze pagina.